• НУ,,Доктор Петър Берон"
    НУ "Доктор Петър Берон"
    НУ,,Доктор Петър Берон"
    Кратък опционален текст към слайда/изображението. Опция за бутон към избрана вътрешна страница от сайта. Кратък опционален текст към слайда/изображението. Опция за бутон към избрана вътрешна страница от сайта. Кратък опционален текст към слайда/изображението. Опция за бутон към избрана вътрешна страница от сайта.
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

На училищният сайт на НУ,,Доктор Петър Берон"-гр.Оряхово,обл.Враца,община Оряхово е изнесена основната информация за институцията.

 

Учим,за да знаем,а трябва да знаем,за да можем!

Новини

1а клас

2а клас

3а клас

Проекти

,,Образование за утрешния ден"